fbpx

Seksualiteit en gender

Seksualiteit en gender zijn onderwerpen die velen van ons meer bezig houden dan ons lief is. Het zijn vaak ook het minst gangbare gespreksonderwerpen, ook in de therapeutische relatie. Vaak vindt het gesprek hierover plaats vanuit vooroordelen of wordt beperkt door schaamtegevoelens. Dit is logisch omdat het openlijk bespreken van zoiets intiems soms ook schuldgevoelens oproept. Zowel bij de cliënt als ook bij de coach of therapeut.

Als therapeut/coach wil je zowel grenzen respecteren als ook het ongemak van de cliënt wegnemen. Een dergelijk intiem onderwerp kan dan te weinig worden besproken. Dat is jammer en kan beperkend werken voor cliënten. Cliënten willen enerzijds geen schaamte en schuld ervaren, aan de andere kant willen cliënten er juist wel over praten. Biedt ook een veilige plek en help cliënten voorbij de schaamte te komen.

Wat leer je

De nascholing Seksualiteit en gender bestaat uit 2 delen, die afzonderlijk zijn te volgen:

  • Deel 1: Maak het bespreekbaar – 3 dagen
    Onderwerpen die aanbod komen zijn: Welke vragen over seksualiteit brengen mensen naar therapie (of zouden ze willen brengen)? Welke vragen brengen mensen niet naar therapie terwijl er mogelijk of zeer waarschijnlijk wel een seksueel probleem aan ten grondslag ligt? Op welke manier kun je met deze vragen therapeutisch werken? Wat heb jijzelf nodig om hiermee te kunnen werken? Op welke manier breng jij je eigen seksuele geschiedenis in de therapie in en met welk effect? Wat is er specifiek aan het werken met seksualiteit? Met name in de overdracht en tegenoverdracht? Dit deel van de training is theoretisch, praktisch en ervaringsgericht.
  • Deel 2: Diversiteit – 3 dagen
    Seksualiteit is zeer divers in vele opzichten. En wordt steeds breder nu met name jongere generaties zich minder laten beperken door de dualiteit die maatschappelijk, religieus en persoonlijk worden geloofd: man-vrouw, gezonde seksualiteit – ongezonde seksualiteit, hetero – homo, normaal – niet normaal. De QueerTheory (voortgekomen uit wat in Nederland ‘vrouwenstudies’ heette) kijkt naar hoe gender en seksualiteit worden geconstrueerd en steeds opnieuw worden bevestigd. Ook Robert Assagioli gebruikte de uitgangspunten van constructie, deconstructie en reconstructie van de identiteit, waarop deze drie dagen zich richten.

Voor wie

  • (Toekomstige) coaches, counselors en therapeuten die zich willen verdiepen in het werken met seksualiteit en gender.
  • Mensen wil begeleiden in hun transformatieproces.
  • Praktische hulpmiddelen en methodieken aangereikt wil krijgen.
Stel je vraag!
Start
Deel 1 en 2: najaar 2020

Waar
Amersfoort

Trainer
Giel Luichjes

Kosten
600 euro per deel (vrij van btw)

Brochure
Aanmelden